KD Pragma zefektivnila své facility služby

Představení klienta:

Společnost KD Pragma, prestižní poskytovatel služeb v oblasti facility managementu, hledal sofistikovaný nástroj, který by jim umožnil lépe řídit a sledovat údržbu pro své klienty. S rostoucí klientelou a jejich rozmanitými požadavky bylo nutné implementovat řešení, které by poskytlo lepší kontrolu nad procesy a zároveň umožnilo transparentní komunikaci s klienty.

Implementace řešení:

KD Pragma se rozhodla pro SW KLID, nástroj navržený pro facility management a údržbu majetku. Naše konzultační společnost pomohla KD Pragma s úspěšnou implementací systému, která zahrnovala analýzu současného stavu, migraci dat a školení týmu. SW KLID se tak stal zásadním nástrojem pro KD Pragma v oblasti poskytování služeb, umožnil jim lépe řídit činnosti a komunikovat s klienty.

Dosahované benefity:

KD Pragma zaznamenala značné vylepšení ve svých službách po implementaci SW KLID. Některé z hlavních benefitů zahrnují:

Vylepšený management údržby: KD Pragma získala komplexní přehled a kontrolu nad svými činnostmi a plánováním údržby.
Optimalizace komunikace s klienty: SW KLID umožnil KD Pragma efektivně sdílet informace a dokumenty s klienty, což vedlo ke zlepšení komunikace a zvýšení spokojenosti klientů.
Větší efektivita procesů: Implementace SW KLID umožnila KD Pragma zefektivnit její procesy, což přineslo úspory času a nákladů.
Posílení důvěry klientů: Díky lepšímu managementu a plánování údržby byla KD Pragma schopna ještě lépe naplňovat požadavky svých klientů, což vedlo k větší důvěře a loajalitě.
Závěrečná poznámka:

Díky implementaci SW KLID je společnost KD Pragma nyní schopna ještě efektivněji poskytovat své služby. SW KLID nejen zefektivnil jejich procesy a zlepšil komunikaci s klienty, ale také pomohl posílit důvěru klientů v jejich služby. Tato případová studie ukazuje, jak může SW KLID pomoci organizacím v oblasti facility managementu vylepšit a zefektivnit své operace.

Zdroj:https://easyfm.cz/kd-pragma-zefektivnila-sve-facility-sluzby-pomoci-sw-klid-jak-implementace-moderniho-reseni-zlepsila-komunikaci-s-klienty-a-vedla-ke-snizeni-nakladu/