Naše podnikání

Každý zákazník je jiný, proto se vždy nejdříve ptáme na Vaše potřeby a teprve poté navrhujeme řešení.

Provoz a správa budov

Zajištujeme technický a energetický provoz budov. Disponujeme potřebnou servisní a opravárenskou technikou i vozovým parkem potřebným k zajištění jak běžných služeb FM, tak k zajištění havarijní služby. Každý zaměstnanec je vybaven odpovídajícím nářadím, potřebným k výkonu svých povinností vyplývajících z jeho pracovního zařazení. Jako společnost jsme plně vybaveni pro zajištění 24-hodinové servisní služby. Zabezpečíme provoz, obsluhu a servis technologických zařízení včetně vedení administrativně – technické agendy budovy.

Úklidové služby

Zajišťujeme kompletní úklidové služby vnitřních administrativních i výrobních prostor. Naši pracovníci jsou Vám připraveni vyřešit i služby související s celoročním venkovním úklidem a to včetně zimního servisu. Vyřešíme Vám i jednorázové či nepravidelné činnosti, jakými je například mytí oken, čištění koberců či čalouněného nábytku a nebo na příklad praní záclon či závěsů. Bude-li potřeba, postaráme se o Vaši vnitřní i venkovní zeleň.

Naše služby v detailu

V případě zájmu Vám rádi povíme víc o každé z uvedených služeb.

Provoz a správa budov

SERVIS A REVIZE TECHNOLOGIÍ

Servisy, revize a odborné prohlídky jsou zárukou, že je daná technologie plně funkční a její provoz je bezpečný.

Zajistíme pro vás provádění revizí všech technologií, přehlednou evidenci včetně upozornění na novou legislativu.

PRAVIDELNÁ A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Pravidelnou údržbu provádíme podle předem odsouhlaseného plánu preventivní údržby a to včetně evidence provedených činností.

SLUŽBY PO A BOZP

Požární ochrana a bezpečnost práce patří mezi zásadní části provozování budov bez ohledu na jejich určení. Dbáme na účinnou prevenci, díky níž jsme schopni předcházet újmám na zdraví nebo majetku.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Energie jsou v dnešní době zaměřené více než kdy dříve na dlouhodobou udržitelnost a úsporu. Pro naše zákazníky připravujeme jednorázové návrhy i dlouhodobá koncepční řešení s cílem úspory energií.

Další služby

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, STAVEBNÍ PRÁCE

S námi můžete outsoursovat stavební úpravy i jakékoli další projekty týkající se vašeho objektu.

KOMPLEXNÍ ÚKLID

Zařídíme Vám veškeré úklidové práce od pravidelného úklidu kanceláří až po specializované činnosti jakými je mytí oken či fasád.

ZELEŇ

Řešíme údržbu travnatých ploch stejně jako péči o venkovní i vnitřní zeleň. Jsme připraveni pomoci i s eventuální realizací v počátku.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zajistíme Vám zimní servis veškerých venkovních prostor, chodníků, komunikací i parkovacích ploch.